Zapraszamy do korzystania z nowego serwisu

Internetowego Gminy Izbica

 

https://www.gminaizbica.pl

Pod w/w adresem, tj. https://www.gminaizbica.pl znajdziecie Państwo najbardziej aktualne i przydatne informacje o gminie. Nowa strona Internetowa Gminy Izbica różni się od starej strony, nie tylko pod względem graficznym, ale przede wszystkim została ulepszona struktura strony, przez co poprawiła się jej dostępność oraz funkcjonalność. Dzięki temu dostęp do ważnych z punktu widzenia użytkowników informacji stał się szybszy i pełniejszy. Mamy nadzieję, że nowa strona Internetowa spotka się z pozytywnym odbiorem i spełni oczekiwania Internautów, w tym Mieszkańców Gminy.


 
Wójt Gminy Izbica

 /-/ mgr Jerzy LEWCZUK

 

MIESZKAŃCY GMINY IZBICA

W związku z zagrożeniem epidemią koronawirusa SARS-CoV-2 i wywoływaną przez niego chorobą „COVID-19”

Wójt Gminy Izbica

zaleca zachowanie szczególnej ostrożności i przestrzeganie następujących zasad i zaleceń:

1) Utrzymywania zasad higieny, w tym:

a) częste mycie rąk wodą z mydłem lub ich dezynfekcja środkiem na bazie alkoholu o stężeniu co najmniej 60%,

b) zakrywanie ust i nosa podczas kaszlu i kichania zgiętym łokciem lub chusteczką i natychmiastowe umycie rąk lub ich dezynfekcja i wyrzucenie chusteczki do zamkniętego kosza,

2) Unikania większych skupisk ludzi, w tym: uczestnictwa w zgromadzeniach, zebraniach, spotkaniach towarzyskich, obecności w lokalach gastronomicznych, miejscach handlowych, np. targach

3) Ograniczenia załatwiania spraw urzędowych, w tym w Urzędzie Gminy Izbica i gminnych jednostkach organizacyjnych: Szkołach i Przedszkolu, Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, Samorządowym Ośrodku Oświaty , Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu, Gminnej Bibliotece Publicznej i jej filiach, które mogą być załatwione telefonicznie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej.

Wykaz telefonów i adresów e-mailowych wyżej wymienionych instytucji załączamy do niniejszej informacji: wykaz.pdf

4) Ścisłego przestrzegania poleceń związanych z zagrożeniem epidemią wydawanych przez władze gminy, powiatu, służby sanitarne i medyczne, władze państwowe szczebla centralnego i wojewódzkiego,

5) W przypadku podejrzenia zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, prosimy o niezwłoczny kontakt telefoniczny z najbliższą stacją sanitarno-epidemiologoczną (SANEPID w Krasnymstawie) INFOLINIA 500-087-157,

6) Prosimy o nie transportowanie osób chorych z podejrzeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 do placówek służby zdrowia środkami transportu publicznego lub prywatnymi środkami transportu, lecz wyłącznie transportem medycznym,

7) W przypadku objęcia osób z podejrzeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 kwarantanną, prosimy o ścisłe wykonywanie zaleceń kwarantanny.

 

 Wójt Gminy Izbica
 
/-/ mgr Jerzy Lewczuk
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 URZĄD GMINY W IZBICY
UL. GMINNA 4
22-375 IZBICA n/W
 
Wojt 17 1
 Wójt Gminy Izbica przyjmuje w sprawach skarg i wniosków każdy poniedziałek w  godzinach  9.00 - 16.00
 
   Sekretarz, Skarbnik oraz kierownicy referatów przyjmują 
 w sprawach skarg i wniosków, w miarę możliwości 
codziennie w godzinach pracy
   
       Wójt Gminy Izbica JERZY LEWCZUK
 
 
 
 
GODZINY PRACY
PONIEDZIAŁEK    8.00-16.00
WTOREK                7.00-15.00
ŚRODA                    7.00-15.00
CZWARTEK           7.00-15.00
PIĄTEK                   7.00-15.00
 
INFORMACJE DOTYCZĄCE URZĘDU GMINY
 
 Tel: 84-618-30-34, 84-618-30-54
Fax: 84-618-30-49
 
NIP URZĘDU GMINY: 9221760659
REGON URZĘDU GMINY: 000537906
 
KONTO BANKOWE PODSTAWOWE:
Bank Spółdzielczy w Izbicy, nr konta: 64 9610 0002 0000 0824 2007 0002
 
KONTO BANKOWE DO WPŁAT -  GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI:
Bank Spółdzielczy w Izbicy, nr konta: 60 9610 0002 2001 0000 0824 0016
 
BIP Urzędu Gminy: http://ugizbica.bip.e-zeto.eu
Adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Skrytka e-PUAP: /3ov97yks4s/skrytka
 
 NIP GMINY IZBICA: 5641750513
REGON GMINY IZBICA: 950371703
 
Oznaczenie Gminy Izbica w Krajowym Rejestrze Urzędowego Podziału Terytorialnego Kraju (TERYT) - 0606042

.