Stan zaawansowania realizacji zadań z zakresu Funduszu Sołeckiego na dzień 16.08.2018r.

Realizacja Funduszu Sołeckiego stan na dzień 16.08.2018r.