W ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego prowadzony jest nabór wniosków na dofinansowanie do Programu PL04 (2014) ”Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii”.

Oferta jest skierowana głównie do małych, średnich i dużych przedsiębiorstw o różnej formie prawnej: spółki prawa handlowego, spółki prawa cywilnego - produkujących i sprzedających ciepło; - osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. W ramach programu do rozdysponowania w formie dotacji jest ponad 53 mln PLN.

* Nabór wniosków trwał do 07 kwietnia 2014 roku.

.