Urząd Gminy w Izbicy informuje, że od 20 do 29 kwietnia 2016 roku będą zawierane umowy użyczenia na montaż paneli fotowoltaicznych do wytwarzania prądu. W celu zawarcia umowy należy zgłosić się do pokoju nr 3 UG w Izbicy wraz z dowodem osobistym i dokumentem potwierdzającym prawo własności lub prawo do władania nieruchomością. Może to być: akt notarialny, wypis z księgi wieczystej, postanowienie o nabyciu spadku itp. Takim dokumentem nie jest decyzja podatkowa. W przypadku posiadania współwłasności umowa musi być podpisana przez wszystkich współwłaścicieli.