Gmina Izbica na podstawie umowy nr: 02/12-UDA-RPLU.06.02.00-06-046/12-00-0660 zawartej w Lublinie dniu 24.10.2013 r. realizowała projekt pn. „Energia przyjazna środowisku w Gminie Izbica” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, Osi Priorytetowej VI Środowisko i czysta energia, Działanie 6.2. Energia przyjazna środowisku współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

.

Czytaj więcej...

W ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego prowadzony jest nabór wniosków na dofinansowanie do Programu PL04 (2014) ”Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii”.

Oferta jest skierowana głównie do małych, średnich i dużych przedsiębiorstw o różnej formie prawnej: spółki prawa handlowego, spółki prawa cywilnego - produkujących i sprzedających ciepło; - osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. W ramach programu do rozdysponowania w formie dotacji jest ponad 53 mln PLN.

* Nabór wniosków trwał do 07 kwietnia 2014 roku.

.