Na terenie gminy Izbica działa Samorządowy Ośrodek Kultury i Sportu z filiami w Tarnogórze, Wirkowicach, Wólce Orłowskiej oraz świetlice wiejskie. W trakcie budowy jest Gminne Centrum Kultury i Sportu w Izbicy, które będzie łączyło miejscowe OSP, bibliotekę oraz salę widowiskową na 300 osób. Gmina posiada 10 rozwijających się Kół Gospodyń Wiejskich, między innymi KGW w Wólce Orłowskiej, KGW w Stryjowie czy KGW w Tarzymiechach Trzecich. Czytelnicy mają dostęp do Gminnej Biblioteki Publicznej z siedzibą w Tarnogórze oraz do filii w miejscowościach Orłów Drewniany, Tarnogóra Kolonia i Wirkowice.

Przez wgląd na przeszłość Izbicy w miejscowości znajduje się cmentarz żydowski – Kirkut. Na jego terenie zachowały się jedynie trzy nagrobki oraz fragmenty kilkunastu innych. Najstarsza z macew datowana jest na 1823 rok. Kirkut został częściowo zdewastowany przez Niemców, kiedy Kurt Engels wydał rozkaz, aby z macew zbudować areszt. Dalszego zniszczenia dokonała miejscowa ludność - jak wspomina pochodzący z Izbicy Tomasz Blatt, wojnę przetrwało większość nagrobków. Zapewne do chwili obecnej część macew tkwi w niejednym ogrodzeniu czy budynku.

W 2005 r. teren cmentarza został uprzątnięty. Stało się to możliwe dzięki staraniom niemieckiej organizacji Bildungswerk Stanisław Hantz oraz młodzieży i nauczycieli szkoły w Izbicy. Wówczas wzdłuż ścieżki postawiono trzy tablice informacyjne. Pierwsza z nich stoi na skraju cmentarza, druga przy masowych grobach, natomiast trzecia na końcu cmentarza, gdzie znajduje się kolejna masowa mogiła. We wrześniu 2006 roku Fundacja Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego wspólnie z niemiecką telewizją TV Schoen, przeprowadziła rozbiórkę dawnego aresztu w Izbicy. Odzyskane fragmenty nagrobków przewieziono na cmentarz i wmurowano w ściany ohelu cadyka Josefa Mordechaja Leinera. W listopadzie 2006 roku odsłonięto pomnik upamiętniający żydowską społeczność Izbicy. Na uroczystości pojawili się m.in. ambasador Izraela Dawid Peleg, Naczelny Rabin Galicji Edgar Gluck, ambasador Niemiec Reinhard Schweppe oraz Małgorzata Załuska z Kancelarii Prezydenta RP.

Na terenie gminy Izbica wyróżnić możemy Obszar Natura 2000 – Izbicki Przełom Wieprza, który obejmuje fragment rzeki Wieprz, od wsi Tarzymiechy do miasta Krasnystaw. Obszar obejmuje fragment naturalnej doliny Wieprza, ważny dla zachowania siedlisk podmokłych i okresowo podtapianych łąk oraz gatunków bezkręgowców. Jest to miejsce występowania zagrożonych w Polsce gatunków roślin – między innymi jedyne w Polsce stanowisko przetacznika zwodnego - z Polskiej Czerwonej Księgi Roślin. Obszar o dużych walorach krajobrazowych.

Izbica jest jedną z ośmiu gmin, na których rozciąga się Skierbieszowski Park Krajobrazowy.

W granicach gminy znajdują się dwa duże kompleksy leśne – Las Orłowski i Las Kulig. Przez teren gminy przebiega ścieżka pieszo-rowerowa „Stryjowskie Debry”. Gmina obfituje też w cenne obiekty kulturowe i historyczne jak: pałace w Orłowie Murowanym, Stryjowie, Tarnogórze, kościół w Orłowie Murowanym, kirkut w Izbicy, kurhan w Stryjowie, pomniki i cmentarze z okresu I i II wojny światowej rozsiane po całej gminie, między innymi w Kryniczkach, Orłowie Drewnianym czy Tarnogórze Kolonii.

Coś dla siebie na ternie gminy znajdą także miłośnicy sportów – spływy kajakowe, narciarstwo na stoku w Bobliwie czy rowerowe wyprawy to tylko nieliczne z propozycji, jakie może zaoferować gmina. W Izbicy dostępny jest skatepark oraz boisko do siatkówki plażowej. W zimie natomiast mamy możliwość skorzystania z lodowiska zewnętrznego. Znajdzie się również coś ciekawego dla fanów piłki nożnej – na ternie gminy prężnie działa jeden z najstarszych klubów w województwie Lubelskim – Gminny Klub Sportowy Ruch Izbica. W 2019 roku gruntowną modernizację przeszło boisko oraz szatnia w budynku klubowym. W ramach inwestycji na stadionie pojawiło się także wielofunkcyjne boisko do tenisa ziemnego oraz do siatkówki.