Wiatr jest niewyczerpalnym źródłem czystej ekologicznie energii, nie emitującym żadnych zanieczyszczeń. W odpowiednich warunkach, koszt uzyskania energii jest nie tylko znacznie mniejszy niż koszt uzyskiwania energii z paliw kopalnianych, ale może stanowić najtańsze źródło energii.

.

Chociaż energia z wiatru była pozyskiwana od kilku dziesięcioleci, dopiero w ciągu ostatnich kilku lat – na skutek zaniepokojenia zmianami klimatu –  zwiększono instalacje turbin wiatrowych do poziomu, w którym wiatr stał się zauważalnym wkładem w produkcję światowej energii. W 2010 roku moc uzyskana przez elektrownie wiatrowe wyniosła 197 GW, co stanowiło 2,5% energii elektrycznej na świecie.

Dla obszarów Polski opracowano mapę stref energetycznych wiatru, na postawie której można stwierdzić, że najlepsze warunki do wykorzystania energii wiatru występują w Polsce centralno-zachodniej oraz na terenach nadmorskich. Warto jednak zwrócić uwagę, że lokalna średnia prędkość wiatru jest uzależniona od ukształtowania terenu, dzięki czemu optymalne warunki można uzyskać w zasadzie we wszystkich regionach kraju.

Strefy energetyczne wiatru w Polsce

Na wydajność siłowni wiatrowych ma wpływ ukształtowanie terenu oraz obecność przeszkód, które gwałtownie zmniejszają lokalną prędkość wiatru i powodują jego turbulencję. Zaburzenia w przepływie wiatru wywołane przeszkodą mają negatywny wpływ zarówno na trwałość jak i żywotność konstrukcji elektrowni. Elektrownie wiatrowe wykorzystują moc wiatru w zakresie jego prędkości od 4 do 25 m/s. Przy prędkości wiatru mniejszej od 4 m/s moc wiatru jest niewielka, a przy prędkościach powyżej 25 m/s ze względów bezpieczeństwa elektrownia jest zatrzymywana.

prędkości średnie 10 minutowe

Polska jest jednym z liderów w  Europie pod względem powstawania nowych siłowni wiatrowych. W 2009 roku moc zainstalowana w energetyce wiatrowej dostarczała 725 MW, a już roku później - 1107 MW.Na początku sierpnia 2012 roku w Polsce znajdowało się 619 instalacji wiatrowych o łącznej mocy 2188,941 MW (stan 31.07.2012, źródło URE). Według rządowych planów w 2020 ich moc ma wynosić 6650 MW.

Największe zalety wykorzystania energii wiatru to możliwość zasilania w energię miejsc trudnodostępnych, dzięki czemu można zaspokoić energetyczne potrzeby ludności oraz niskie koszty wytwarzania energii. Budowa turbin wiatrowych ogranicza wydatki na paliwa, redukuje emisji gazów cieplarnianych do atmosfery. Energia wiatrowa odgrywa coraz większą rolę w światowym bilansie energetycznym.