Oferta dla osób zainteresowanych pracą przy realizacji zadań zwiazanych z organizacją systemu wsparcia osób niepełnosprawnych na terenie czterech gmin powiatu krasnostawskiego w ramach inicjatywy partnerskiej "Sieci Integracji Społecznej w gminach Gorzków, Izbica, Rudnik, Żółkiewka".

Oferujemy:

  • Zaangażowanie wybranej osoby na podstawie umowy zlecenia w wymiarze 120 godzin miesięcznie na okres 6 miesięcy,
  • Możliwość zdobycia cennych doświadczeń związanych z uczestnictwem w realizacji projektu dofinansowanego ze środków UE oraz poznania instytucji i osób zaangażowanych w realizację przedsięwzięcia,
  • Samodzielną i rozwojową pracę.

Wymagania:

  • Samodzielność i kreatywność,
  • Znajomość uwarunkowań lokalnych,
  • Wiedza i/lub doświadczenie związane z zakresem tematycznym Inicjatyw. 

Zakres obowiązków:

  • Wykonywanie zadań związanych z realizacją Inicjatywy opisanej w Regulaminie,
  • Koordynacja współpracy pomiedzy instytucjami/organizacjami zaangażowanymi w realizacje przedsięwzięcia,
  • Współpraca z zaangażowanymi doradcami/ekspertami i wykonywanie zadań wynikających z przyjętych opracowań eksperckich.

Wzór CV, szczegółowe informacje na temat zasad udziału w w/w konkursie oraz  opis projektu dostępne są w Regulaminie zamieszczonym na stronie www.portalinicjatyw.pl

 

.