W sali konferencyjnej Urzędu Gminy w dniu 05 września b.r. odbyła się XLIII sesja Rady Gminy Izbica. Posiedzenie otworzył Przewodniczący Rady Janusz Dusznik, który przywitał zebranych , stwierdził quorum i przedstawił porządek obrad. W sesji uczestniczyli Wójt Gminy Karol Jerzy Babiarz, Zastępca Wójta Tomasz Smyk, Sekretarz Piotr Dudek, Skarbnik Barbara Szypuła, Dyrektor Samorządowego Ośrodka Oświaty Elżbieta Kmieć.

.

 

Podczas sesji poruszono wiele bieżących, istotnych spraw, przyjęto uchwały. Jednym z głównych tematów XLIII sesji była informacja dotycząca przygotowania szkół do właśnie rozpoczętego roku szkolnego 2014/2015.

W przerwie obrad Przewodniczący Rady zaproponował zebranym wyjazd do Zespołu Szkół w Izbicy. Na miejscu Radni mogli obejrzeć „świeżo” wybudowane boiska szkolne, które zachwyciły wszystkich. Dzięki realizacji tej inwestycji uczniowie mogą w komfortowych warunkach podnosić swoją tak ważną sprawność fizyczną, rozwijać swoje pasje i talenty sportowe. Z boisk, które są ogólnodostępne może korzystać również młodzież po godzinach lekcyjnych.

Miłą niespodziankę uczestnikom sesji sprawił Starosta Krasnostawski Janusz Szpak, który przyjechał wraz ze swym zastępcą Henrykiem Czerniejem i dołączył do grupy zwiedzającej szkołę, a następnie po powrocie do Urzędu Gminy uczestniczył w sesji, podczas której podziękował Radnym w imieniu swoim i całego samorządu powiatu za współpracę, za poświęcony czas i prace na rzecz wspólnego dobra – naszej Gminy. Starosta serdecznie podziękował Wójtowi za ostanie cztery lata wspaniałej i owocnej współpracy, za zaangażowanie i wsparcie oraz wzajemne zaufanie. Podziękował również za wzorową współpracę przy organizacji Powiatowego Święta Plonów 2014r., którego Gmina Izbica była współgospodarzem. Na zakończenie życzył wszystkim wytrwałości w pracy dla dobra lokalnej społeczności.

DSC 0100

DSC 0103

DSC 0109