Obrady IV sesji Rady Gminy Izbica poprzedziły tradycyjne spotkanie opłatkowe, które odbyło się w dniu 29 grudnia b.r.

Tego dnia salę konferencyjną Urzędu Gminy wypełnili zaproszeni goście, którzy licznie przybyli na zorganizowaną przez Wójta Gminy Jerzego Lewczuka uroczystość. Przy wigilijnym stole obecni byli m.in. w imieniu Starosty - Wojciech Hryniewicz Sekretarz Powiatu, Ireneusz Wojewoda Pierwszy Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Krasnymstawie, księża z parafii funkcjonujących na terenie Gminy Izbica, Monika Kozak- Kierownik NZOZ w Izbicy, Radne Powiatowe: Teresa Hałas, Elżbieta Kmieć, Elżbieta Makuch, dyrektorzy szkół i przedszkola, dyrektorzy Gminnych Jednostek Organizacyjnych, radni Gminy Izbica z Przewodniczącą Wiolettą Niedźwiecką na czele, Marcin Wojewoda Prezes BS w Izbicy, sołtysi, przedstawiciele stowarzyszeń i organizacji społecznych, lokalni przedsiębiorcy oraz pracownicy urzędu.

.

 

Gości powitał Wójt Gminy, który dziękując za przybycie złożył wszystkim serdeczne życzenia noworoczne. Następnie wspólnie zaśpiewano zaintonowaną przez Proboszcza Parafii Rzymsko-Katolickiej w Tarnogórze Jarosława Wójcika kolędę „Wśród nocnej ciszy”i wysłuchano Słowa Bożego. Punktem kulminacyjnym uroczystości było tradycyjne łamanie się opłatkiem, kiedy to wszyscy z serca życzyli sobie nawzajem wszelkiej pomyślności.

Przy pięknie udekorowanych stołach i dźwiękach kolęd, goście mieli okazję rozkoszować się tradycyjnymi potrawami wigilijnymi. Uroczystość swym występem uświetniły dzieci z Przedszkola w Tarnogórze, które pod opieką Pani Anny Orkiszewskiej przedstawiły pieczołowicie przygotowany występ, za co zostały nagrodzone gromkimi brawami i upominkami.

Spotkaniu opłatkowemu towarzyszyła świąteczna atmosfera, dobry humor i nadzieja na lepszy Nowy 2015 Rok, czego i Państwu życzymy.

obraz 1obraz 4obraz 5obraz 2obraz 3