„FESTIWAL SMAKÓW NAD WOLICĄ”

 

             Gorąca, wręcz upalna pogoda, towarzyszyła odbywającemu się już po raz piąty w niedzielę, 5 lipca br. „Festiwalowi smaków nad Wolicą”. Organizatorami imprezy byli Wiejski Dom Kultury w Wólce Orłowskiej i  Samorządowy Ośrodek Kultury i Sportu w  Izbicy.

.

Czytaj więcej...

 

OGŁOSZENIE

                 Wójt Gminy Izbica rozpoczyna rekrutację do utworzenia na terenie Gminy Izbica "Spółdzielni Socjalnej". Rekrutacja trwa od 13.07.2015 do 31.07.2015. Do zgłaszania się do uczestnictwa w Spódzielni Socjalnej zapraszamy zwłaszcza mieszkańców Gminy Izbica, dla których, w szczególności, kierowana jest ta inicjatywa. Kwestionariusze i instrukcja ich wypełniania dostępne są na stronie BIP UG Izbica w zakładce: Spółdzielnia Socjalna.                                                      http://ugizbica.bip.e-zeto.eu/Spoldzielnia_Socjalna

.

        Samorządowy Ośrodek Kultury i Sportu w Izbicy z/s w Tarnogórze ogłasza konkurs na „Najładniejszy Ogródek Przydomowy - Izbica 2015"Konkurs przeznaczony jest  dla  mieszkańców Gminy Izbica i potrwa od dnia 10 lipca 2015 r. do 10 sierpnia 2015 r.

.

Czytaj więcej...

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W IZBICY, UL. GMINNA 4  INFORMUJE , ŻE W DNIACH

                OD  10  DO  17 LIPCA  2015 roku    W  GODZINACH   8 – 14 

        WYDAWANA BĘDZIE ŻYWNOŚĆ ( W FORMIE  PACZKI) - OBOK  SAMORZĄDOWEGO OŚRODKA OŚWIATY  W OZNAKOWANYM  POMIESZCZENIU.

        POMOC  TAKĄ  MOGĄ  OTRZYMAĆ  ( W RAMACH PROGRAMU  OPERACYJNEGO  POMOC  ŻYWNOŚCIOWA NA LATA  2014 - 2020 WSPÓŁFINANSOWANEGO  Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM W PODROGRAMIE 2015 )  WYŁĄCZNIE  OSOBY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCE ,  SPEŁNIAJĄCE  KRYTERIA OKREŚLONE W ART. 7 USTAWY O POMOCY SPOŁECZNEJ  I  KTÓRYCH  DOCHÓD NIE PRZEKRACZA  150%  KRYTERIUM DOCHODOWEGO UPRAWNIAJĄCEGO DO KORZYSTANIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ , TJ.  KWOTY   NETTO;

-  813  ZŁ  DLA OSOBY SAMOTNIE GOSPODARUJĄCEJ  

-  684  ZŁ  DLA OSOBY W RODZINIE .

         W ZWIĄZKU Z  POWYŻSZYM  PROSIMY O PRZEDŁOŻENIE w GOPS w IZBICY  DOKUMENTU POTWIERDZAJĄCEGO DOCHÓD  (ZAŚWIADCZENIE O WYNAGRODZENIU, ODCINEK Z RENTY, EMERYTURY, I INNE) UPRAWNIAJCE  DO KORZYSTANIA  Z WYŻEJ  WYMIENIONEJ POMOCY.

.

Podkategorie