Ogłoszenie Rady Nadzorczej Gminnego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Izbicy w sprawie postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu Gminnego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Izbicy.

Treść ogłoszenia

.

W miesiącu czerwcu i lipcu br. podobnie jak w latach poprzednich, Główny Urząd Statystyczny przeprowadzać będzie (w wylosowanych gospodarstwach rolnych w kraju) ankietowe badania rolne. Szczegóły znajdują się w poniższym plakacie informacyjnym.

Plakat informacyjny

 

 

.

Przewodnicząca Rady Gminy Izbica zaprasza na obrady VIII sesji Rady Gminy Izbica, które odbędą się w dniu 27maja 2015r. (środa) godz. 11.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Izbica, ul. Gminna 4.

Przewodnicząca Rady Gminy

/-/ Wioletta Niedźwiecka

.

Podkategorie