OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Izbica informuje, że w dniach 18 - 21 maja 2015 roku na terenie Gminy Izbica zostanie przeprowadzona zbiórka popiołu tj. pozostałości po całkowitym spaleniu wsadu z pieca używanych na terenie nieruchomości zamieszkałych.

Osoby zainteresowane oddaniem popiołu proszone są o wcześniejsze zgłoszenie tego faktu telefonicznie pod numer tel. 84 618 30 34 (osoba do kontaktu Jolanta Smęt), osobiście w Urzędzie Gminy Izbica do pokoju nr 7 bądź  u sołtysa.

Powyższy odpad należy wystawiać zapakowany w worki  przed swoją posesją      w dniu odbioru. Odbiór odbędzie się od godz. 700.

                                                                                            Wójt Gminy Izbica

                                                    /-/ Jerzy Lewczuk

                                                                                       Harmonogram odbioru popiołu                      

                                                                                     

.

Przewodnicząca Rady Gminy Izbica zaprasza na obrady VII sesji Rady Gminy Izbica, które odbędą się w dniu 17 kwietnia 2015r. (piątek) godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Izbica, ul. Gminna 4.

                          

Przewodnicząca Rady Gminy

 /-/ Wioletta Niedźwiecka

.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI GMINY IZBICA

Przeznaczonych do sprzedaży w 2015r.

Zgodnie  z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami   ( Dz.U. z 2014 r. poz. 518, z późn. zm.) Wójt Gminy Izbica w oparciu o uchwałę Rady Gminy Izbica Nr VI.34.2015 z dnia 01 marca 2015r.  podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.

.

Czytaj więcej...

Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015

.

Czytaj więcej...

Podkategorie