Od 1 stycznia 2015 r. zmianie ulegną zasady wysyłki druków podatkowych: PIT-11, PIT-R, PIT-4R, PIT-8C, PIT-8AR, PIT-40, IFT-1/IFT-1R. Płatnicy podatków co do zasady zobowiązani zostają do wysyłki druków w formie elektronicznej. Tylko w wyjątkowych przypadkach dopuszczalne będzie przekazanie do urzędu skarbowego druków PIT-11, PIT-R, PIT-4R, PIT-8C, PIT-8AR, PIT-40, IFT-1/IFT-1R w formie tradycyjnego dokumentu pisemnego.

.

Czytaj więcej...

Przypominamy, że z początkiem 2015 r. weszły w życie przepisy rozszerzające zasady przyznawania ulg podatkowych na dzieci. Z ulgi będą mogły skorzystać wszystkie rodziny, w których przynajmniej jedno z rodziców płaci podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT), nastąpi też podwyższenie ulgi na trzecie i każde kolejne dziecko o 20 proc. Szacuje się, że zmiany będą dotyczyć ponad miliona polskich rodzin, w których wychowuje się około dwóch milionów dzieci. Zmiany w przyznawaniu ulgi na dzieci to ważny krok w polityce prorodzinnej rządu.

.

Czytaj więcej...

1. Zwolnienie emerytów i zatrudnianie ludzi młodych:

W pierwszym dniu po objęciu funkcji zatrudnił na swojego zastępcę emeryta i ustalił wynagrodzenie wyższe niż miał poprzedni zastępca Wójta.

.

Czytaj więcej...

W dniach od 16 stycznia do 3 lutego br. odbyły się w Gminie Izbica wybory organów sołectw w 25 sołectwach. Mieszkańcy wybierali na kolejną 4 letnią kadencję Sołtysów, Rady Sołeckie oraz Komisje Rewizyjne. We wszystkich zebraniach brał udział Wójt Gminy Izbica Jerzy Lewczuk, który przekazywał mieszkańcom aktualną informację o stanie finansów gminy oraz o koniecznych działaniach aby ten bardzo zły obecnie stan poprawić.

.

Czytaj więcej...

Podkategorie