Gmina Izbica oraz Lokalna Grupa Działania „Krasnystaw PLUS" zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych dt. opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju do realizacji nowego okresu programowania 2014-2020.

.

Czytaj więcej...

Informujemy, że uległy zmianie godziny zebrania wiejskiego dla Sołectwa Wirkowice Pierwsze i Wirkowice Drugie.
Zebrania odbędą się w dniu 29 stycznia o godz. 14.00 w budynku szkoły
.

Poniżej znajduje się aktualny harmonogram zebrań.

Harmonogram zebrań.pdf

 

 

.

Logotyp

      W związku z realizacją projektu „Wykonanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Izbica” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, zachęcam mieszkańców i przedsiębiorców z terenu Gminy Izbica do pobierania i wypełnienia poniższych ankiet.

.

Czytaj więcej...

Poniżej znajduje się projekt budżetu Gminy Izbica na 2015 rok wraz z załącznikami i częścią opisową.

 

.

Czytaj więcej...

Podkategorie