Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Izbicy, ul. Gminna 4 informuje, że w dniach od 17 do 22 grudnia 2014r. w godzinach od 8 do 14 wydawana będzie żywność (w formie paczki) – obok Samorządowego Ośrodka Oświaty w oznakowanym pomieszczeniu.

.

Czytaj więcej...

Poniżej znajduje się do pobrania aktualny harmonogram odbioru odpadów z terenu Gminy Izbica w 2015 roku

 Harmonogram

 

.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Izbicy realizował projekt systemowy Program Operacyjny Kapitał Ludzki w latach 2008-2014, którego celem było umożliwienie pełnego wykorzystania potencjału zasobów ludzkich, poprzez wzrost zatrudnienia i podniesienie poziomu wykształcenia społeczeństwa, zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego. Środki finansowe na jego realizację pochodzą głównie z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), wkład własny wynosił 10,5% całego kosztu. Wkładem własnym były zasiłki z pomocy przyznawane uczestnikom projektu. Całkowita wartość projektu wynosiła 999 759,96 złotych a wkład własny 109 016,34 złote.

.

Czytaj więcej...

OGŁOSZENIE

 

  Wójt Gminy Izbica informuje, że w dniu 18 grudnia 2014r. w miejscowości Izbica zostanie przeprowadzona zbiórka popiołu tj. pozostałości po całkowitym spaleniu wsadu z pieców używanych na terenie nieruchomości zamieszkałych.

.

Czytaj więcej...

Podkategorie