Z A P R O S Z E N I E

na obrady V sesji Rady Gminy Izbica VII kadencji

Przewodnicząca Rady Gminy Izbica zaprasza na obrady V sesji Rady Gminy Izbica, które odbędą się w dniu 28 stycznia   2015 r. (środa) godz. 11.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Izbica, ul. Gminna 4.

  Przewodnicząca Rady Gminy                                             

       /-/ Wioletta Niedźwiecka

.

zebrania sołeckie

.

Logotyp

Gmina Izbica realizuje projekt pn. „Wykonanie planu gospodarki niskoemisyjnej w Gminie Izbica” na podstawie umowy o dofinansowanie nr POIS.09.03.00-00-177/13-00 w ramach działania 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej priorytetu IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 (www.pois.gov.pl).

 

.

Czytaj więcej...

Szanowni mieszkańcy!

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom informuję, że od dnia  1 stycznia 2015 roku ulegną zmianie godziny pracy pracowników Urzędu Gminy w Izbicy.

W każdy wtorek Urząd Gminy będzie otwarty w godzinach 9.00-17.00. W pozostałe dni tygodnia Urząd będzie otwarty w godzinach 7.00-15.00.

 

Wójt Gminy
/-/ Jerzy Lewczuk

 

.

Podkategorie