Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Izbicy realizował projekt systemowy Program Operacyjny Kapitał Ludzki w latach 2008-2014, którego celem było umożliwienie pełnego wykorzystania potencjału zasobów ludzkich, poprzez wzrost zatrudnienia i podniesienie poziomu wykształcenia społeczeństwa, zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego. Środki finansowe na jego realizację pochodzą głównie z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), wkład własny wynosił 10,5% całego kosztu. Wkładem własnym były zasiłki z pomocy przyznawane uczestnikom projektu. Całkowita wartość projektu wynosiła 999 759,96 złotych a wkład własny 109 016,34 złote.

.

Czytaj więcej...

OGŁOSZENIE

 

  Wójt Gminy Izbica informuje, że w dniu 18 grudnia 2014r. w miejscowości Izbica zostanie przeprowadzona zbiórka popiołu tj. pozostałości po całkowitym spaleniu wsadu z pieców używanych na terenie nieruchomości zamieszkałych.

.

Czytaj więcej...

OGŁOSZENIE

 

   Wójt Gminy Izbica informuje, że w dniu 19 grudnia 2014r. w miejscowości Tarnogóra zostanie przeprowadzona zbiórka popiołu tj. pozostałości po całkowitym spaleniu wsadu z pieców używanych na terenie nieruchomości zamieszkałych.

.

Czytaj więcej...

Z A P R O S Z E N I E

na obrady III sesji Rady Gminy Izbica VII kadencji

 

Przewodniczący Rady Gminy Izbica zaprasza na obrady III sesji Rady Gminy Izbica, które odbędą się w dniu 15 grudnia   2014r. (poniedziałek) o godz. 10.00       w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Izbica, ul. Gminna.

 

   Przewodnicząca Rady Gminy
                   Wioletta Niedźwiecka

.

Podkategorie