Data publikacji ogłoszenia: 16.10.2014r.

Data ważności ogłoszenia: 20.11.2014r.

Rodzaj ogłoszenia: Oferta sprzedaży gruntów rolnych.

Wójt Gminy Izbica ogłasza drugi przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż działki gruntowej położonej w obrębie geodezyjnym Wirkowice II gm. Izbica, oznaczonej numerem 192 o powierzchni 0,47 ha. Pierwszy przetarg zakończony wynikiem negatywnym odbył się dnia 09 lipca 2014r.

.

Czytaj więcej...

HARMONOGRAM ZEBRAŃ WIEJSKICH GMINY IZBICA

podsumowanie kadencji samorządu za lata 2010 - 2014

.

Czytaj więcej...

1. Rewitalizacja terenów w obrębie zespołu źródeł w miejscowości Kryniczki.

Wójt Gminy Izbica Karol Jerzy Babiarz dnia 20 sierpnia 2014r. podpisał umowę dotyczącą zadania inwestycyjnego p.n. „Rewitalizacja terenów w obrębie zespołu źródeł w miejscowości Kryniczki”.

.

Czytaj więcej...

Kierując się troską o dobro hospitalizowanych pacjentów Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Krasnymstawie oraz wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janiny Doroszewskiej w Krasnymstawie, zwracamy się z uprzejmą prośbą o przekazanie na rzecz ww. placówek płodów rolnych ( warzyw i owoców), które zostaną przeznaczone na wyżywienie  pacjentów Szpitala i wychowanków Ośrodka.

.

Czytaj więcej...

Podkategorie