Głównym założeniem podpisanego przez Wójta Gminy Izbica Karola Jerzego Babiarza i Panią Burmistrz Gminy Winterlingen Gabriele Schlee w sierpniu 2008 roku porozumienia o współpracy pomiędzy gminami stało się „(…) dołożenie wszelkich starań do utrzymania rozwoju, jak również umocnienia przyjacielskich więzów pomiędzy Izbicą i Winterlingen poprzez wspieranie i pielęgnowanie stosunków pomiędzy oboma gminami na płaszczyźnie międzyludzkiej, w zakresie kultury, sportu, turystyki, jak również działalności oświatowej, kościelno-religijnej i gospodarczej”. Zgodnie z tym założeniem każdego roku delegacje z partnerskich gminy odwiedzają się nawzajem. Również w tym roku 27 czerwca, grupa 26-ścio osobowa, w skład której weszło 16 piłkarzy Ruchu Izbica oraz 10 przedstawicieli gminy Izbica z Zastępcą Wójta Tomaszem Smykiem na czele na zaproszenie Burmistrza Winterlingen Michael Maier, odwiedziła zaprzyjaźnioną Gminę.

.

Czytaj więcej...

O G Ł O S Z E N I E

Data publikacji ogłoszenia: 24.03.2014r.

Data ważności ogłoszenia: 30.04.2014r.

Rodzaj ogłoszenia:  Oferta sprzedaży gruntów rolnych

Wójt Gminy Izbica ogłasza pierwszy przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż działki gruntowej położonej w m. Izbica,  oznaczonej numerem geodezyjnym 63/28 o powierzchni 2.00ha.

.

Czytaj więcej...

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny informuje o realizowanym projekcie: "Wsparcie inicjatyw powstawania PES w subregionie chełmsko - zamojskim", który umożliwia osobom niezatrudnionym w wieku aktywności zawodowej (15-64 lat) z terenu subregionu chełmsko-zamojskiego  pozyskanie środków finansowych na założenie lub zatrudnienie w spółdzielni socjalnej. Projekt ma na celu rozwój spółdzielczości socjalnej w subregionie chełmsko-zamojskim poprzez wsparcie doradczo - szkoleniowe dla grupy 48 osób na temat zakładania spółdzielni socjalnych i udzielenie 42 osobom bezrobotnym dotacji na założenie/zatrudnienie w spółdzielni socjalnej oraz wsparcia pomostowego do 31 maja 2015 roku.

.

Czytaj więcej...

Podkategorie