Klub Abstynenta "Bratniak" w Izbicy zaprasza dnia 02.09.2018r. o godz. 10.00 na turniej piłki nożnej, który odbedzie sie na orliku przy Szkole Podstawowej w Izbicy ul. Szkolna 13. Dla uczestników turnieju przewidziane są kiełbaski z grilla, napoje chłodzące oraz świetna muzyka.

 

Organizatorzy Serdecznie Zapraszają

Klub Abstynenta "Bratniak" w Izbicy zaprasza na zabawę trzeźwościową do Domu Kultury w Tarnogórze dnia 2 czerwca 2018r., (sopbota) godz. 17.00. Serwujemy dobre jadło i dobrą muzykę.

 

Dziękujemy za przybycie!

           Miłośników kajaków zapraszamy na spływ po rzece Giełczew w dniu 18 czerwca 2017 roku. Spływ będzie organizowany w dwóch turach: pierwsza tura - godz. 11.00 (członkowie Klubów Abstynenckich i ich rodzin); druga tura - godz. 13.00 (pozostali uczestnicy). Koszt uczestnictwa 10 zł od osoby.

Członkowie Klubu Abstynenta "BRATNIAK" w Izbicy mający opłacone aktualne składki dostają 50% zniżki.

Zgłoszenia prosimy kierować telefonicznie pod numer: 723513072

Zaproszenie z Klubu Abstynenta OGNIWO

       Zarząd Izbickiego Stowarzyszenia Integracyjnego Klub Abstynenta - Bratniak w Izbicy, zaprasza Członków Stowarzyszenia, na Roczne, Walne Zebranie Sprawozdawcze.

             Zebranie odbędzie się 26.03.2017 r. (niedziela) w siedzibie Stowarzyszenia w Izbicy przy ul. Sportowej 1. 

I termin    -  o godzinie 17. 00

II termin   -  o godzinie 18. 00

Zgodnie z &23 pkt 5. Statutu Stowarzyszenia:

  • Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia jest władne do podejmowania uchwał zwykłą większością głosów przy obecności w pierwszym terminie, co najmniej połowy członków zwyczajnych, a w drugim terminie bez względu na ich liczbę.

 Zarząd Izbickiego Stowarzyszenia Integracyjnego

Klub Abstynenta BRATNIAK

w Izbicy