0001

Na podstawie zawiadomienia Powiatowego Lekarza Weterynarii w Krasnymstawie z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie, stwierdzenia wystąpienia na terenie gminy Izbica przypadku choroby zakaźnej tj. afrykańskiego pomoru świń (ASF), informuję, że w dniu 17 kwietnia 2019 roku (środa), będzie prowadzona druga akcja przeszukiwania terenu Lasu Orłowskiego przez Wojska Obrony Terytorialnej, pracowników nadleśnictwa oraz myśliwych z kół łowieckich.

W trakcie prowadzenia akcji w pobliżu dróg krzyżujących się z obszarem poszukiwań, ruch pojazdów zostanie zabezpieczony przez Policję.

 

Wójt Gminy Izbica

/-/ mgr Jerzy Lewczuk

Centrum Rozwoju Lokalnego zaprasza wszystkie przedszkola i szkoły podstawowe do udziału w ogólnopolskiej akcji edukacyjnej "#SegregujeMy". Ochrona środowiska, ekologia to tematy niezwykle ważne. Dlatego też CRL podjęło się organizacji akcji, która łącząc naukę z zabawą przyczyni się do zwiększenia świadomości wśród najmłodszych. Akcja adresowana jest do przedszkoli i klas 1-3 szkół podstawowych.

Czytaj więcej...

Poniżej zamieszczamy zawaidomienia Powiatowego Lekarza Weterynarii w Krasnymstawie o wystapieniu na terenie Powiatu Krasnostawskiego przypadków choroby zakaźnej, tj. afrykańskiego pomoru świń (ASF).

Zawiadomienie z dnia 09 kwietnia 2019r.

Zawiiadomienie z dnia 11 kwietnia 2019r.

 

Podkategorie