pasje19 plakat a4 1

plakat A3 1

Przewodniczący Rady Gminy Izbica zaprasza na obrady XV sesji Rady Gminy Izbica, które odbędą się w dniu 14 listopada 2019 r. (czwartek) godz.10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Izbica, ul. Gminna 4.

Proponowana tematyka sesji:

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XIV sesji Rady Gminy.

4.Interpelacje i zapytania radnych.

5.Przyjęcie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Izbica w roku szkolnym 2018/2019.

6.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2019.

7.Dyskusja i wolne wnioski.

8. Zakończenie sesji.

 

Proszę o wzięcie udziału w sesji:

Przewodniczący Rady Gminy Izbica

/-/ Janusz Dusznik

                                                                                            

OZE spotkanie

Podkategorie