Powiatowy Lekarz Weterynarii w Krasnymstawie zawiadamia, że w dniu 21 czerwca 2019 r. ukazało się rozporządzenie nr 5 Wojewody Lubelskiego w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatów krasnostawskiego i chełmskiego z dnia 21 czerwca 2019 r. (Dz. Woj. Lub. 2019 poz. 3739).

Treść rozporządzenia

Wojewoda Lubelski w dniu 5 czerwca 2019r., wydał rozporządzenie Nr 3 w sparwie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatów krasnostawskiego i zamojskiego.

Pełna treść rozporządzneia poniżej:

Rozporzadzenie Wojewody Lubelskiego.pdf

Lista prfeparatów do dezynfekcji rąk dopuszczonych do obrotu na terenie Polski.pdf

 

Podkategorie