Wójt Gminy Izbica ogłasza wykaz nieruchomości stanowiących mienie Gminy Izbica przeznaczonych do sprzedaży:

ZAPROSZENIE

na obrady I sesji Rady Gminy Izbica VIII kadencji

Komisarz Wyborczy w Chełmie zaprasza na obrady I sesji Rady Gminy Izbica VIII kadencji, które odbędą się w dniu 20 listopada 2018r. (wtorek) godz. 9,00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Izbica, ul.Gminna 4.

  

Proponowana tematyka posiedzenia:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Wręczenie przez Przewodniczącego Gminnej komisji Wyborczej nowo wybranym radnym zaświadczeń o wyborze.
  3. Złożenie ślubowania przez nowo wybranych radnych.
  4. Stwierdzenie quorum.
  5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
  6. Wybór Przewodniczącego Rady Gminy.
  7. Wybór Wiceprzewodniczących Rady Gminy.
  8. Wręczenie zaświadczenia nowo wybranemu Wójtowi Gminy i złożenie przez niego ślubowania.
  9. Wolne wnioski
  10. Zakończenie sesji.            

                                                                                      

                                                          Proszę o wzięcie udziału w sesji:

                                                                                          Komisarz Wyborczy w Chełmie

                                                                                                 /-/  Katarzyna Zawiślak

Podkategorie