image001

Życia możemy doświadczyć tylko wtedy, gdy dzielimy się z innymi ludźmi.

Podzielona radość jest podwójną radością.

Podzielone cierpienie jest połową cierpienia.

(Anselm Grün)

 

 

W imieniu

Organizatorów „Dożynek Gminnych w Wirkowicach 2019”

pragnę serdecznie podziękować wszystkim mieszkańcom Gminy Izbica,

radnym, sołtysom, Kołom Gospodyń Wiejskich oraz sponsorom,

za okazaną pomoc przy organizacji tegorocznych dożynek.

Dzięki okazanemu wsparciu udało się stworzyć niezapomnianą imprezę,

którą mieszkańcy naszej Gminy oraz przybyli goście

będą długo pamiętać.

Z wyrazami szacunku

Wójt Gminy Izbica

/-/ mgr Jerzy Lewczuk

INFORMACJA

WÓJTA GMINY IZBICA

Informuję, że stosownie do opublikowanego 9 raportu IUNG w Puławach, dotyczącego wystąpienia suszy rolniczej na terenie Gminy Izbica, który wyklucza, możliwości szacowania start w większości roślin uprawnych, Urząd Gminy w Izbicy
od dnia ogłoszenie powyższego raportu tj: 13 sierpnia 2019 roku, zakończył przyjmowanie oświadczeń od rolników z terenu gminy o oszacowanie strat
w produkcji rolnej.

Wójt Gminy Izbica

/-/ mgr Jerzy Lewczuk

Sierpień 2019

Ulotka Piotr 1

Przewodniczący Rady Gminy Izbica zaprasza na obrady XI sesji Rady Gminy Izbica, które odbędą się w dniu 06 sierpnia 2019 r. (wtorek) godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Izbica, ul. Gminna 4.

Proponowana tematyka sesji:

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z X sesji Rady Gminy.

4. Interpelacje i zapytania radnych.

5. Podjęcie uchwał w sprawie nadania tytułu ,,Zasłużony dla Gminy Izbica’’.

6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławnika do Sądu Okręgowego w Zamościu na kadencję 2020-2023.

7.Dyskusja i wolne wnioski.

8. Zakończenie sesji.

                                                                              

     Proszę o wzięcie udziału w sesji:                                                                           

Przewodniczący Rady Gminy Izbica

             /-/ Janusz Dusznik

Podkategorie