Szanowni Państwo,

w imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy organizacje pozarządowe z woj. lubelskiego do udziału w dn. 4-5 października 2018 r. w „Lubelskim Forum Inicjatyw Pozarządowych 2018” w Centrum Spotkania Kultur w Lublinie, Pl. Teatralny 1. Integralną częścią LFIP 2018 będzie „Konwent - Regionalna Sieć Współpracy Organizacji Pozarządowych z Samorządem Terytorialnym” organizowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie. Organizatorami dwudniowego święta lubelskich organizacji pozarządowych są: Rada Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego, Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych, Regionalny Ośrodek Polityki społecznej w Lublinie i Centrum Spotkania Kultur w Lublinie.

Zgłoszenia będą przyjmowane do dn. 27 września 2018 r. za pośrednictwem formularza elektronicznego: FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Więcej informacji:

http://www.flop.lublin.pl/

https://www.facebook.com/events/283688698903344/

 
 

Pozdrawiam
Justyna Spryszak
Koordynator Biura

Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych
ul. Krakowskie Przedmieście 53
20-076 Lublin
Tel.: 81 533 12 17
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

ZAPROSZENIE

na obrady XLVII sesji Rady Gminy Izbica

      Przewodnicząca Rady Gminy Izbica zaprasza na obrady XLVII sesji Rady Gminy Izbica, które odbędą się w dniu 28 września 2018r. (piątek) godz. 10.30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Izbica, ul.Gminna 4.

   Proponowana tematyka posiedzenia:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XLVI sesji Rady Gminy. 
 4. Informacja Przewodniczącej Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja z międzysesyjnej działalności Wójta Gminy Izbica.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych na terenie Gminy Izbica.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Izbica oznaczonej w ewidencji gruntów numerami działek 1709 i 1707 obręb geodezyjny Izbica oraz numerem działki 1056 obręb geodezyjny Tarnogóra na dalszy okres.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie ograniczonym prawem rzeczowym- służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Gminy izbica oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 1331 obręb Izbica.
 10. Przyjęcie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2018 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze instytucji kultury oraz przekazania informacji.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Krasnostawskiego.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale Nr XXXVIII.243.2017 Rady Gminy Izbica z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2018.
 14. Dyskusja i wolne wnioski
 15. Zakończenie sesji.

                                                                                        

                                                                                      

                                                       Proszę o wzięcie udziału w sesji:

                                                                                         Przewodnicząca Rady Gminy

                                                                                         /-/   Wioletta Niedźwiecka

 

 

 

Program Czyste Powietrze plakat wrzesień 2018r

 

Licencja.pdf

Podkategorie