Komunikat z kwietnia 2018r. Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie Oddział w Chełmie

W poniższych plikach zamieszczamy informacje n/t:

A P E L
WÓJTA GMINY IZBICA

 Szanowni Rolnicy

Z uwagi na rozpoczynający się sezon prac polowych, pragnę zwrócić Państwa uwagę na zagrożenie jakie niesie za sobą niewłaściwe stosowanie chemicznych środków ochrony roślin, dlatego w celu wyeliminowania masowego zatruwania owadów zapylających a zwłaszcza pszczół, zwracam się do Państwa z apelem aby przestrzegać poniższe zasady;

  • stosować tylko środki ochrony roślin, które są dopuszczone do obrotu i stosowania w danej uprawie na podstawie wydanych zezwoleń przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi,

  • środki ochrony roślin użytkować zgodnie z załączoną do nich instrukcją w sposób bezpieczny dla ludzi, zwierząt i środowiska,

  • stosować środki ochrony roślin z zachowaniem okresów prewencji i karencji dla pszczół,

  • nie stosować toksycznych preparatów dla pszczół na kwitnące rośliny i chwasty lub rośliny pokryte spadzią,

  • nie stosować środków owadobójczych, w pobliżu pasiek, (zachować min. 20 m odległości),

  • nie wykonywać zabiegów w warunkach sprzyjających znoszeniu cieczy użytkowej tj. przy prędkości wiatru większej niż 4 m/s,

  • Zabiegi wykonywać po zakończonym oblocie pszczół tj: w porze wieczornej lub nocnej.

Nieprzestrzeganie m.in. powyższych zasad może skutkować nałożeniem mandatu karnego przez Inspektorów Ochrony Roślin i nasiennictwa a w przypadku spowodowania szkód materialnych dochodzeniem odszkodowań na drodze sądowej. Przypadki stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie stosowania środków ochrony roślin należy zgłaszać do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i nasiennictwa.

Wójt Gminy Izbica

/-/ mgr Jerzy Lewczuk

Kwiecień 2018

KOMUNIKAT W SPRAWIE NABORU WNIOSKÓW DLA OSÓB FIZYCZNYCH  EKODOM

Niniejszym informuję, że Wojewódzki Fundusz  wstrzymał nabór wniosków dla osób fizycznych na przedsięwzięcia związane w zakresie  wymianą kotłów cieplnych i odnawialnych źródeł energii, który był realizowany w latach ubiegłych. Od 3 kwietnia do końca czerwca bieżącego roku prowadzony jest jedynie nabór wniosków na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.

Wstrzymanie naboru wniosków jest związane z projektem uruchomienia przez Narodowy Fundusz dużego programu krajowego antysmogowego  dla osób fizycznych na przedsięwzięcia związane z termomodernizacją budynków i wymianą kotłowni cieplnych. Projekt programu jest na etapie jego zatwierdzenia i będzie on wdrażany na szczeblu wojewódzkim przez Wojewódzki Fundusz.

Logo_WFOSIGW_Lublin_malepozdrawiam
Jacek Mazurek
WFOŚiGW w Lublinie

Biuro Terenowe w Chełmie

          082 562 75 96

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w niżej zamieszczonym pliku:

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży KRYNICZKI dz nr 125.pdf

Podkategorie