Na terenie gminy Izbica działa Samorządowy Ośrodek Kultury i Sportu z filiami w Tarnogórze, Wirkowicach, Wólce Orłowskiej oraz świetlice wiejskie. W trakcie budowy jest Gminne Centrum Kultury i Sportu w Izbicy, które będzie łączyło miejscowe OSP, bibliotekę oraz salę widowiskową na 300 osób. Gmina posiada 10 rozwijających się Kół Gospodyń Wiejskich, między innymi KGW w Wólce Orłowskiej, KGW w Stryjowie czy KGW w Tarzymiechach Trzecich. Czytelnicy mają dostęp do Gminnej Biblioteki Publicznej z siedzibą w Tarnogórze oraz do filii w miejscowościach Orłów Drewniany, Tarnogóra Kolonia i Wirkowice.

Czytaj więcej...