Logo do pism i umów

Gmina Izbica przystąpiła do realizacji projektu pn. „Nowoczesne przedszkole – lepszy start” poprawa poziomu upowszechniania, dostępności oraz jakości usług edukacji przedszkolnej poprzez rozbudowę, modernizację oraz zagospodarowanie terenu Samorządowego Przedszkola w Izbicy”.

Głównym celem projektu jest poprawa poziomu dostępu, upowszechniania oraz jakości usług wychowania przedszkolnego oferowanych w ramach działalności Samorządowego Przedszkola w Izbicy.

Czytaj więcej...