Zarząd Izbickiego Stowarzyszenia Integracyjnego Klub Abstynenta - Bratniak w Izbicy, zaprasza Członków Stowarzyszenia, na Roczne, Walne Zebranie Sprawozdawcze.

             Zebranie odbędzie się 26.03.2017 r. (niedziela) w siedzibie Stowarzyszenia w Izbicy przy ul. Sportowej 1. 

I termin    -  o godzinie 17. 00

II termin   -  o godzinie 18. 00

Zgodnie z &23 pkt 5. Statutu Stowarzyszenia:

  • Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia jest władne do podejmowania uchwał zwykłą większością głosów przy obecności w pierwszym terminie, co najmniej połowy członków zwyczajnych, a w drugim terminie bez względu na ich liczbę.

 Zarząd Izbickiego Stowarzyszenia Integracyjnego

Klub Abstynenta BRATNIAK

w Izbicy