FUNDUSZ SOŁECKI 2018

 

W 2016 roku po raz pierwszy został uruchomiony fundusz sołecki w gminie Izbica. Są to środki wyodrębnione z budżetu gminy, zagwarantowane na realizację przedsięwzięć służących poprawie życia mieszkańców.

Dodatkową zachętą dla gmin do wyodrębniania funduszu sołeckiego jest możliwość otrzymania zwrotu części poniesionych wydatków z budżetu państwa. Zgodnie z zapisami Ustawy o funduszu sołeckim, w budżecie państwa zagwarantowane są środki na ten cel. Zwrot może dotyczyć, zależnie od zamożności gminy, która zdecydowała się wyodrębnić fundusz sołecki – największy procentowo zwrot otrzymają gminy najbiedniejsze.

W 2017 roku Gmina Izbica znalazła się na 2279 miejscu z 2478 gmin w rankingu Najbogatszych i Najbiedniejszych Gmin w Polsce z dochodem na 1 mieszkańca wynoszącym 718,33zł. Oznacza to, że jako jedna z najbiedniejszych gmin w Polsce otrzymamy 40% zwrot dotacji z budżetu państwa na realizację zadań Funduszu Sołeckiego.

Fundusz Sołecki tabela