Terminarz zebrań w sprawie podziału środków finansowych w ramach funduszu sołeckiego na 2019 rok

Lp.

Sołectwo

Data zebrania

Godzina

1

Topola – remiza OSP

1.09.2018

16:00

2

Stryjów – remiza OSP

1.09.2018

18:00

3

Wirkowice Pierwsze – Dom Ludowy

2.09.2018

11:00

4

Wirkowice Drugie – Dom Ludowy

2.09.2018

11:00

5

Mchy – Dom Ludowy

2.09.2018

16.00

6

Ostrówek – Szkoła Podstawowa w Tarnogórze Kolonii

2.09.2018

18.00

7

Tarnogóra Kolonia – Szkoła Podstawowa

2.09.2018

18.00

8

Orłów Drewniany – Szkoła Podstawowa w Orłowie Drewnianym

6.09.2018

18.00

9

Dworzyska – remiza OSP

8.09.2018

16.00

10

Wólka Orłowska – remiza OSP

9.09.2018

17.00

11

Izbica Osada – Urząd Gminy

12.09.2018

17.00

12

Izbica Wieś – Urząd Gminy

12.09.2018

17.00

13

Orłów Murowany Kolonia – Dom Ludowy

15.09.2018

15.00

14

Orłów Murowany – remiza OSP

15.09.2018

17.00

15

Tarzymiechy Pierwsze – remiza OSP

16.09.2018

10:30

16

Tarzymiechy Drugie – remiza OSP

16.09.2018

10:30

17

Tarzymiechy Trzecie – remiza OSP

16.09.2018

10:30

18

Romanów – remiza OSP

16.09.2018

16.00

19

Ostrzyca – remiza OSP

16.09.2018

18.00

20

Majdan Krynicki – mieszkanie u sołtysa

21.09.2018

17.00

21

Wał – remiza OSP

22.09.2018

16.00

22

Kryniczki – remiza OSP

22.09.2018

18.00

23

Bobliwo – remiza OSP

23.09.2018

10.30

24

Tarnogóra – Dom Kultury

23.09.2018

18.00

25

Orłów Drewniany Kolonia – mieszkanie u sołtysa

26.09.2018

16.30