OGŁOSZENIE

       Urząd Gminy w Izbicy informuje, że od 4 do 15 kwietnia 2016 roku będą zawierane umowy użyczenia na montaż kolektorów słonecznych do przygotowywania ciepłej wody użytkowej (nie dotyczy to osób, które złożyły ankiety wyłącznie na panele fotowoltaiczne do wytwarzania prądu lub pompy ciepła). W celu zawarcia umowy należy zgłosić się do pokoju nr 3 UG w Izbicy wraz z dowodem osobistym i dokumentem potwierdzającym prawo własności lub prawo do władania nieruchomością. Może to być: akt notarialny, wypis z księgi wieczystej, postanowienie o nabyciu spadku itp. Takim dokumentem nie jest decyzja podatkowa. W przypadku posiadania współwłasności umowa musi być podpisana przez wszystkich współwłaścicieli.