W związku z dużym zainteresowaniem montażem kolektorów słonecznych do przygotowywania ciepłej wody użytkowej na potrzeby gospodarstw domowych, Wójt Gminy Izbica zarządza publiczne losowanie miejsc instalacji wymienionych urządzeń. Losowanie odbędzie się dnia 28 kwietnia (czwartek) 2016 roku o godzinie 9.00 w Sali konferencyjnej (I. piętro) Urzędu Gminy w Izbicy.

Informacje o wynikach losowania można uzyskać w Urzędzie Gminy w Izbicy, osobiście lub telefonicznie pod numerem:

846183034 lub 846183054.