Gminne Przedsiebiorstwo
Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
22-375 Izbica
ul. Fabryczna 29

INFORMACJA

      Informuje się, że z dniem 2 marca 2015 r. ulegają zmianie ceny odbioru ścieków samochodem asenizacyjnym:

I strefa (miejscowości: Izbica, Tarnogóra) - 65,00 zł:

II strefa (pozostałe miejscowości gminy Izbica) - 75,01 zł.

(ceny zawierają podatek Vat).

Zgłoszenia na odbiór ścieków przyjmowane są pod numerami telefonu: 84 641 76 47 lub 500 540 803.

Prezes Zarządu
/-/ Krzysztof Kamiński

.

O G Ł O S Z E N I E

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Krasnymstawie   informuje, że     w   dniu 12 marca 2015r.  ( czwartek), godz. 9.00  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Izbica (I piętro) odbędzie się  szkolenie dotyczące omówienia nowych zasad przyznawania oraz wypełniania  wniosków w zakresie dopłat  bezpośrednich.

.

Podkategorie