W dniach od 16 stycznia do 3 lutego br. odbyły się w Gminie Izbica wybory organów sołectw w 25 sołectwach. Mieszkańcy wybierali na kolejną 4 letnią kadencję Sołtysów, Rady Sołeckie oraz Komisje Rewizyjne. We wszystkich zebraniach brał udział Wójt Gminy Izbica Jerzy Lewczuk, który przekazywał mieszkańcom aktualną informację o stanie finansów gminy oraz o koniecznych działaniach aby ten bardzo zły obecnie stan poprawić.

.

Czytaj więcej...

Gmina Izbica oraz Lokalna Grupa Działania „Krasnystaw PLUS" zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych dt. opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju do realizacji nowego okresu programowania 2014-2020.

.

Czytaj więcej...

Informujemy, że uległy zmianie godziny zebrania wiejskiego dla Sołectwa Wirkowice Pierwsze i Wirkowice Drugie.
Zebrania odbędą się w dniu 29 stycznia o godz. 14.00 w budynku szkoły
.

Poniżej znajduje się aktualny harmonogram zebrań.

Harmonogram zebrań.pdf

 

 

.

Logotyp

      W związku z realizacją projektu „Wykonanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Izbica” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, zachęcam mieszkańców i przedsiębiorców z terenu Gminy Izbica do pobierania i wypełnienia poniższych ankiet.

.

Czytaj więcej...

Podkategorie